Περί της αρχής της φύσης και του υλικού κόσμου

Του Ηλία Κ. Μάρκου Υποστρατήγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ.