Ο χριστιανισμός ήταν και έμεινε μια ουτοπική κίνηση

Του Ηλία Κ. Μάρκου Υποστρατήγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ.