Η πρώτη μεγάλη μονοθεϊστική θρησκεία στον κόσμο

Του Ηλία Κ. Μάρκου Υποστρατήγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ.