ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Με επιτυχία διεξήχθη στις 20-04-2022 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας. Παρά τα μέτρα για τον covid την συνέλευση τίμησαν πολλά Μέλη μας. Όλα τα θέμα εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος επέδωσε τιμητική πλακέτα για την προσφορά του, στον νομικό μας σύμβουλο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη.