ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος της  ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επισκέφτηκε το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας ευχές και δώρα και εντολή αγοράς τροφίμων από τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Αστυνομικών.