ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στηρίζουμε τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ όπως στο προσεχές Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας (ΠΟΑΣΑ) να προτείνει άμεση δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση των πλημμυροπαθών στην Θεσσαλία.