Ενημερωτική συνάντηση στην Ξάνθη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μετά από πρόσκληση του Γ΄ Αντιπροέδρου  της ΠΟΑΣΑ Παπαδόπουλου Νικόλαου πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2019 και ώρα 11.00 στην Ξάνθη ενημερωτική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν Σύνδεσμοι – Ενώσεις της Βορείου Ελλάδας , οι δύο Σύνδεσμοι της Θεσσαλονίκης και ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Πέλλας.
Τημ Ένωσή μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και ο Γεν. Γραμματέας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος.
Παρών στη συνάντηση ήταν και το μέλος του Δ.Σ της ΠΟΑΣΑ ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ Ιωάννης.
Έγινε ενημέρωση για θέματα οικονομικά και θεσμικά, απαντήθηκαν ερωτήματα των εκπροσώπων των Συνδέσμων . Στη συνέχεια το λόγο πήραν  οι παριστάμενοι και διατύπωσαν  τις απόψεις τους και κατέθεσαν προτάσεις, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας.