Ενημέρωση 13-04-2021

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Σας παραθέτουμε παρακάτω την σχετική ενημέρωσή μας από την ομοσπονδία μας (ΠΟΑΣΑ) και την σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ προς τους μερισματούχους του ταμείου.
Κύριε Πρόεδρε ,
Σας διαβιβάζουμε σχετική ανακοίνωση που μας απεστάλη και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις, η οποία ανακοίνωση , αποτελεί απάντηση στις σχετικές αιτήσεις των μελών.
Έχει γίνει σχετική ανάρτηση και στην ιστοσελίδα μας . Θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση – ενημέρωση από την Ομοσπονδία επί του θέματος αυτού.
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε .α. ΕΛ.ΑΣ.
Μ Τ Σ    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση Μερισματούχων του ΜΤΣ επί Κρατήσεων στα Μερίσματα που εφαρμόζονται από 01-01-2013, με βάση διατάξεις του ν.4093/2012
2021, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12
1. Με αφορμή το γεγονός ότι το ΜΤΣ γίνεται δέκτης χιλιάδων αιτημάτων για παύση και επιστροφή κρατήσεων επί των μερισμάτων, σας ενημερώνουμε τα εξής:
α. Οι ανωτέρω μειώσεις εφαρμόζονται από 01-01-2013 και ενεργούνται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κατ΄ εφαρμογή, των διατάξεων, του ν. 4093/2012, όπως ισχύει σήμερα.
β. Το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ΄ αριθμ. 14/01/23-06-2020 Πρακτικό του εισηγήθηκε την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την κατάργηση της προβλεπόμενης από το ν. 4093/2012 κράτησης υπέρ ΜΤΣ, από 01-01-2021.
2. Η παρούσα ανακοίνωση υπέχει θέση απάντησης για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο Ταμείο μας, για το παραπάνω θέμα.
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΜΤΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Α. Μυτιληνάκης