ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΜΤΣ και εγκρίσεως από τον κ. ΥΕΘΑ, θα χορηγήσει την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, στους μερισματούχους μηνός Δεκεμβρίου 2022, έκτακτο επίδομα ύψους ενός (1) μεικτού μερίσματος (χωρίς κρατήσεις) ΜΤΣ.
Αθήνα, 3 Μαϊ 2023
-Ο-
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξίαρχος Μπαράκος Λ. Κωνσταντίνος