Απάντηση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας σε ερώτηση για το ΜΤΣ