Ανακοίνωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΣ:Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: Οικονομική Ενίσχυση
Σας γνωρίζουμε ότι το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.και Πρόεδρος του Συνδέσμου αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν Λάρισας Θεόδωρος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ έχει άμεση ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου συγκεντρώσει το ποσόν των 40.000 ευρώ σε σύνολο 80.000 ευρώ μέχρι τη 15-1-2020, που του έχει ζητηθεί από εξειδικευμένο αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Γερμανία για λεπτή χειρουργική επέμβαση στο παιδί του .
Κατόπιν τούτου παρακαλείσθε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας και τα μέλη των Δ.Σ. των Συνδέσμων – Ενώσεων, για την οικονομική ενίσχυση του συναδέλφου με κατάθεση των χρημάτων στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 02 0171 7840 0067 8413 2253 300
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Με εκτίμηση
Ο Γενικός Γραμματέας                          Ο Πρόεδρος
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος