ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-11-2021

Ενημερώνουμε όλα τα Μέλη μας, ότι όσοι είδαν στην σύνταξη ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΕΤΕΧ) μείωση κατά 20 €, αυτό αφορά την ετήσια συνδρομή τους στο Σωματείο.
Όσοι δεν είδαν την μείωση, θα πρέπει να περάσουν από τα γραφεία, να τακτοποιήσουν οικονομικές εκκρεμότητες και ταυτόχρονα να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο, ώστε την επόμενη χρονιά να πραγματοποιηθεί αυτόματα η κράτηση.