Ανακοίνωση 21-03-2021

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη: 21-03-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΘΕΜΑ: Κράτηση-Μείωση του Ν.4093/12 στο Μ.Τ.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Με τον Ν.4093/12 το Μ.Τ.Σ. προέβη σε μείωση – κράτηση από το μηνιαίο μέρισμα κάθε συνταξιούχου.
Με τον Ν. 4387/13-5-2016 η κράτηση αυτή έπαυσε για τους συναδέλφους που βγήκαν στην σύνταξη μετά την 13-05-2016, ενώ συνεχίζεται μέχρι σήμερα για τους παλαιότερους συνταξιούχους.
Η Ομοσπονδία μας, προέβη σε σειρά εκδηλώσεων – διαμαρτυριών στην Διοίκηση του Μ.Τ.Σ., ώστε να αρθεί αυτή η αδικία και τα παρακρατηθέντα από 13-05-2016 να επιστραφούν στους μερισματούχους και να καταργηθεί αυτή η κράτηση.
Μέχρι σήμερα δεν έχουμε σαφή πρόθεση διόρθωσης από το Μ.Τ.Σ.
Το θέμα παρακολουθείται από το Σωματείο μας και εφόσον μέχρι το Πάσχα δεν έχει αρθεί η αδικία, θα ενημερωθείτε όλοι, ώστε να προβούμε σε ατομικές ή ομαδικές αιτήσεις προς το Μ.Τ.Σ.
Το θέμα αφορά και τις χήρες και ορφανά.
Επαναλαμβάνουμε ότι θα ενημερωθείτε από εμάς, ώστε εφόσον χρειαστεί να προσέλθετε στα γραφεία μας, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουμε.
Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γ. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ.                                                            ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γ.