Αναδρομικά

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, κατέστη απολύτως σαφές, ότι η απόφαση αυτή ΔΕΝ μας αφορά και θα πρέπει να περιμένουμε να βγει απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο είναι αρμόδιο για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.
Τώρα, εάν λάβουμε υπόψη ότι έχει προβλεφθεί, σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου ποσό 500.000 ευρώ για αναδρομικά, τότε μιλάμε για ψίχουλα (περίπου 500 ευρώ κατά μέσο όρο).
Όσοι όμως προσέφυγαν δικαστικά, θα περιμένουν τις δικαστικές αποφάσεις, όπου τα ποσά θα είναι κατ΄εκτίμηση περίπου στα 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος