08-10-2021 Παγκόσμια Ημέρα Συνταξιούχων

Η Ένωσή μας, σήμερα 08-10-2021, δια του Προέδρου Αναστασιάδη Γεωργίου του Γ. Γραμματέα Λαμπάδα Γεωργίου του Αντιπροέδρου Γούλα Χρήστου του Ταμία Πασχαλέρη Παναγιώτη έδωσαν βροντερό παρών στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων της χώρας

Παρόντες και ο Πρόεδρος της Δυτικής Αττικής Μποταΐτης Αντώνιος Μέλος Δ/Σ της ΠΟΑΣΑ και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ΑΘΗΝΩΝ Μπέττας Δημήτριος.